A Képviselő-testület ülésein történt

A Képviselő-testület soron következő testületi ülését 2016. március 31-én tartotta. Az ülésen a képviselők teljes létszámmal megjelentek. Első napirendi pontként a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítását tárgyalta a testület. A rendelet kiegészítésre került az ellátások igényléséhez szükséges formanyomtatvánnyal illetve az egyes ellátások jövedelemhatárai megemeléséről is döntöttek a képviselők. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve a 2016. január 1-től 2016. december 31-ig irányadó értékhatárok figyelembevételével került meghatározásra.

A Képviselő-testület az étkezési ellátás nyersanyag költségeiről és térítési díjakról szóló rendeletét is felülvizsgálta, annak módosítását azonban nem tartotta szükségesnek. Ezen az ülésen döntöttek a képviselők arról is, hogy az önkormányzati tulajdonú temetőkben fix zsalukőből szeméttárolókat készítenek, illetve járda és lépcső épül. Többszöri nekifutás után a Képviselő-testület nem támogatta a Magyar Telekom Nyrt. távközlési bázisállomás létrehozására vonatkozó kérelmét. A rendőrség és a polgárőrség munkáját is segítő térfigyelő rendszer tervezésére szeretne pályázni a település, az erről szóló döntés is megszületett a márciusi testületi ülésen.

Az április 28-án megtartott soros testületi ülésen módosításra került a helyi hulladékgazdálkodással valamint a település köztisztaságának fenntartásáról szóló rendelet, mely alapján visszaállításra került a heti rendszerességű szemétszállítás.

Második napirendi pontként került megtárgyalásra a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató illetve a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

A további napirendi pontok keretében a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló keretébe Bíró Róbert esetmenedzser tájékoztatta a képviselőket a Humánszolgáltató Központot is érintő új jogszabály módosításokról.

Elfogadásra került a Ludányhalászi Mesekert Óvoda és a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartásról szóló törvényben előírtaknak megfelelően elkészített alapító okirata.

A Képviselő-testület támogatta Bárczi Gergely ludányhalászi lakos a település szabályozási tervének módosítására vonatkozó kérelmét, illetve döntött arról, hogy a felmerülő költségek 40{86e7cb33f67904d6be4048d77b3c3b8236b40e768af9a38908e3b53681dec248}-át az önkormányzat vállalja át, a fennmaradó részt a kérelmezőnek kell viselnie.

Egyebek napirendi pont keretében döntés született arról, hogy a Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Nagy Erzsébet – féle ház külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsítésére valamint a területi operatív program keretében konzorciumi megállapodást hoz Nógrádszakál és Piliny községek önkormányzatával.