Alapítványok

Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány

Kuratórium elnöke: Végh Imre
Postacím: 3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 92.
Adószám: 18642414-1-12
Számlaszám: 75700506-10000568

Műemlékvédelem: templomok, plébániaépület, egyéb épületek karbantartásához, időszakos felújításához, korszerűsítéséhez, valamint fenntartásukhoz anyagi eszközök,támogatások felkutatásával,igénylésével, megpályázásával segítség nyújtása.
Gyermek- és ifjúságvédelem: a Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség fiataljainak részére szabadidős, kulturális programok, nyári táborok szervezése, szervezésükhöz anyagi és egyéb támogatások nyújtása.

Szent András Plébániatemplom

 

Szociális otthon kápolnája

 

Kápolna a falu szélén (Szécsény felől)

Fájdalmas Szűzanya templom

 

 

Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

Kuratórium elnöke: Bódiné Fenyvesi Mónika
Postacím: 3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Adószám: 18017252-1-12
Számlaszám: 75700506-10001136

A község, Ludányhalászi értékeinek tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, ezáltal fesztiválok, találkozók, egyéb rendezvények szervezése, amely lehetővé teszi mind kulturális, mind turisztikai szempontból a fellendülést. Felkarolni a fiatal réteget segítve azzal, hogy tanulmányokat folytathassanak, munkahelyet teremteni számukra, hogy a szülőfalujukban is legyen jövőjük. Az ifjúság részére szervezett programok keretében felkészítés a jövőre. A szervezett programok által megvalósítani egy olyan magas színvonalú oktatást, amely mind szakmai oktatás formájában megvalósul.

 

“Nefelejcs” Közhasznú Alapítvány

Kuratórium elnöke: Szomorné Beck Krisztina
Postacím: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.
Adószám: 18641839-1-12
Számlaszám: 75700506-10000434

Az alapítvány célja: a ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben foglalkoztatott dolgozók szakmai fejlődésének, továbbképzésének elősegítése, az intézményben élő ellátottak (szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, értelmi fogyatékkal élők) életminőségének javítása, valamint a rehabilitációs foglalkoztatás támogatása.

 

 “Ludányhalászi Iskoláért” Közalapítvány

Kuratórium elnöke: Kovács Gábor Károlyné
Postacím: 3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 119.
Adószám: 18636103-1-12
Számlaszám: 75700506-10510029
Az iskolai oktatás nevelési eszközeinek bővítése, pótlása érdekében a szükséges anyagi erőforrások megteremtése. Az iskolai programok támogatása, pályázati lehetőségek kiaknázásával elősegíteni a rendezvényeket, tanulmányi kirándulások anyagi feltételeinek megteremtését, a hátrányos helyzetű tanulók támogatását. Környezetvédelmi kultúrára történő nevelés elősegítése, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, erre vonatkozó tanfolyamok, bemutatók szervezése. Ifjúsági és szabadidős sporttevékenység iránti igény felkeltése, szakmai programok szervezése. Balesetmegelőzési programok szervezése. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Ráday Gedeon Általános Iskola