Alapítványok

Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány

Kuratórium elnöke: Végh Imre
Postacím: 3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 92.
Adószám: 18642414-1-12
Számlaszám: 75700506-10000568

Műemlékvédelem: templomok, plébániaépület, egyéb épületek karbantartásához, időszakos felújításához, korszerűsítéséhez, valamint fenntartásukhoz anyagi eszközök,támogatások felkutatásával,igénylésével, megpályázásával segítség nyújtása.
Gyermek- és ifjúságvédelem: a Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség fiataljainak részére szabadidős, kulturális programok, nyári táborok szervezése, szervezésükhöz anyagi és egyéb támogatások nyújtása.

Szent András Plébániatemplom

 

Szociális otthon kápolnája

 

Kápolna a falu szélén (Szécsény felől)

Fájdalmas Szűzanya templom

 

 

Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

Kuratórium elnöke: Bárczi Gergely József
Postacím: 3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Adószám: 18017252-1-12
Számlaszám: 75700506-10001136

A község, Ludányhalászi értékeinek tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, ezáltal fesztiválok, találkozók, egyéb rendezvények szervezése, amely lehetővé teszi mind kulturális, mind turisztikai szempontból a fellendülést. Felkarolni a fiatal réteget segítve azzal, hogy tanulmányokat folytathassanak, munkahelyet teremteni számukra, hogy a szülőfalujukban is legyen jövőjük. Az ifjúság részére szervezett programok keretében felkészítés a jövőre. A szervezett programok által megvalósítani egy olyan magas színvonalú oktatást, amely mind szakmai oktatás formájában megvalósul.

 

“Nefelejcs” Közhasznú Alapítvány

Kuratórium elnöke: Szomorné Beck Krisztina
Postacím: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.
Adószám: 18641839-1-12
Számlaszám: 75700506-10000434

Az alapítvány célja: a ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben foglalkoztatott dolgozók szakmai fejlődésének, továbbképzésének elősegítése, az intézményben élő ellátottak (szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, értelmi fogyatékkal élők) életminőségének javítása, valamint a rehabilitációs foglalkoztatás támogatása.