„Ludányhalászi Iskoláért” Közalapítvány

 

 

Kuratórium elnöke: Véghné Puszta Beáta
Postacím: 3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 119.
Adószám: 18636103-1-12
Számlaszám: 75700506-10510029
Az iskolai oktatás nevelési eszközeinek bővítése, pótlása érdekében a szükséges anyagi erőforrások megteremtése. Az iskolai programok támogatása, pályázati lehetőségek kiaknázásával elősegíteni a rendezvényeket, tanulmányi kirándulások anyagi feltételeinek megteremtését, a hátrányos helyzetű tanulók támogatását. Környezetvédelmi kultúrára történő nevelés elősegítése, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, erre vonatkozó tanfolyamok, bemutatók szervezése. Ifjúsági és szabadidős sporttevékenység iránti igény felkeltése, szakmai programok szervezése. Balesetmegelőzési programok szervezése. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Ráday Gedeon Általános Iskola