Önkormányzati hatáskörbe tartozó adók nyilvántartó rendszere:

 

 

 

  • Célja: adózók nyilvántartása; adónyilvántartás
  • Jogalapja: Az adózásról szóló 2003.évi XCII.trv. 10§ (2).
  • Időtartama: folyamatos
  • Érintettek köre: adózók
  • Az adatok forrása: Bevallások; Belügy Minisztérium által átadott adatok